WHO เปิดตัวแอพดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้สูงอายุ

WHO เปิดตัวแอพดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้สูงอายุ

เจนีวา — เมื่อวันที่วันผู้สูงอายุสากล – 1 ตุลาคม – องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังเปิดตัวชุดเครื่องมือ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันดิจิทัลเพื่อช่วยให้นักสาธารณสุขและนักสังคมสงเคราะห์สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ดีขึ้นแอปพลิเคชั่นดิจิตอลเชิงโต้ตอบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ WHO ICOPE Handbook App ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อจัดการกับเงื่อนไขสำคัญ ได้แก่ ข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ภาวะทุพโภชนาการ การมองเห็นและการได้ยินที่ลดลง การรับรู้ที่ลดลง

อาการซึมเศร้า ตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือทางสังคม

 เมื่อใช้ร่วมกับชุดเครื่องมือต่างๆ รวมถึงคู่มือเล่มใหม่ แอปจะช่วยเร่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักสังคมสงเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น  

“จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวมบริการสำหรับผู้สูงอายุไว้ในแพ็คเกจหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการประสานงานที่ดีระหว่างบริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคมเพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมที่สุดเมื่อจำเป็น ชุดเครื่องมือใหม่นี้สนับสนุนการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีด้วยรูปแบบการดูแลที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางและประสานงานกัน” ดร.อันชู บาเนอร์จี ผู้อำนวยการแผนกสุขภาพแม่ เด็กแรกเกิด เด็กและวัยรุ่น และผู้สูงอายุของ WHO กล่าว

ประชากรโลกกำลังแก่ตัวลงอย่างรวดเร็ว ภายในปี 2593 หนึ่งในห้าของประชากรจะมีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวนผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 80 ปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสามเท่าจาก 143 ล้านคนในปี 2562 เป็น 426 ล้านคนในปี 2593ในขณะที่ผู้สูงอายุทุกคนมีความสามารถ

ทางร่างกายและจิตใจที่แตกต่างกันมีแนวโน้มลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น  

“นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำสิ่งที่พวกเขาเห็นคุณค่าต่อไป และป้องกันพวกเขาจากความโดดเดี่ยวทางสังคมและการพึ่งพาการดูแล Dr. Islene Araujo de Carvalho หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุและการดูแลแบบบูรณาการของ WHO กล่าว “การเข้าแทรกแซงใกล้กับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและตัวผู้สูงอายุเอง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแผนการดูแลเฉพาะบุคคล”

ชุดเครื่องมือการดูแลแบบบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุเป็นผลมาจากการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางเป็นเวลาสองปีกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงตัวแทนภาคประชาสังคม  

วาระปี 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตระหนักดีว่าการพัฒนาจะบรรลุผลได้ต่อเมื่อรวมคนทุกวัยเข้าด้วยกัน การให้อำนาจแก่ผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสุขภาพที่ดีเป็นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำ  

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์