บาคาร่าออนไลน์ รื้อแล้ว รีสอร์ทแพหรู บุกรุก แม่น้ำแควน้อย เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค

บาคาร่าออนไลน์ รื้อแล้ว รีสอร์ทแพหรู บุกรุก แม่น้ำแควน้อย เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค

บาคาร่าออนไลน์ รื้อแล้ว รีสอร์ทแพหรู บุกรุก แม่น้ำแควน้อย เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ข่าวจากกรมอุทยานฯ รายงานว่า วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค นายจิรายุ พูลทวี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ตรวจติดตามการรื้อถอน เคลื่อนย้ายรีสอร์ทแพหรู มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ที่ปลูกสร้างบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ในแม่น้ำแควน้อย เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยพบว่าเจ้าของรีสอร์ทแพดังกล่าวได้ทำการรื้อถอน เคลื่อนย้าย 

รีสอร์ทแพหรูออกไปจากแม่น้ำแควน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไปจนเกือบหมดแล้ว ภายในเวลาเพียง 13 วัน หลังจากที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ทำการปิดประกาศ คำสั่ง ขับไล่ รื้อถอน ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำเนินการปราบปราม นายทุนบุกรุกป่า อย่างเด็ดขาด และต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  กล่าวว่า การที่เจ้าของรีสอร์ทแพได้ทำการ รื้อถอน เคลื่อนย้ายในครั้งนี้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ถือได้ว่าเป็นผลดีต่อตัวเจ้าของเอง ที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีและเสียค่าปรับ เพราะหากไม่ยินยอมรื้อถอน เคลื่อนย้าย รีสอร์ทแพหรู ดังกล่าวภายในเวลา 30 วัน ตามประกาศคำสั่งของอุทยานแห่งชาติไทรโยคแล้ว อาจจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 35 (1) พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ และปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท และต้องเสียค่าขนย้ายรีสอร์ทแพหรูให้กับทางราชการเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท อีกด้วย

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติไทรโยค ดูแลรักษา ป้องกัน มิให้บุคคลใด นำรีสอร์ทแพ หรือสิ่งอื่นใด มาจอดขวางแม่น้ำแควน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ในบริเวณดังกล่าวอีก เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกไทรโยคใหญ่ ในแม่น้ำแควน้อย ให้มีบรรยากาศ สุนทรียภาพ ตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่งดงามเอาไว้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับธรรมชาติที่แท้จริงกันทุกคน

อย่างไรก็ตาม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ขอเตือนไปยังนายทุนเจ้าของโรงแรม หรือ เจ้าของรีสอร์ท หรือ เจ้าของบ้านพักตากอากาศ ทั้งหลาย ที่ปลูกสร้าง บุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดิน หรือ แม่น้ำ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถึงแม้อัยการจังหวัด จะมีคำสั่งไม่ฟ้องทำให้คดีอาญายุติไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147 ก็ตาม แต่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีอำนาจใช้กฎหมายทางปกครอง ออกประกาศคำสั่ง ขับไล่ รื้อถอน ตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตวป่า พ.ศ. 2562 ได้ และไม่มีอายุความ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดีภายใน 10 ปี สามารถขับไล่ รื้อถอนได้ตลอดเวลา

ชวนทำ แบบทดสอบสุขภาพจิต จาก Metal health Check-in ดูว่าคุณมีพลังใจ หมดไฟ หรือมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่

ชวนทำ แบบทดสอบสุขภาพจิต 2021 จาก Metal health Check-in ดูว่าคุณมีพลังใจ หมดไฟ หรือมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ checkin.dmh.go.th – ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้คนติดเชื้อป่วยไข้ หลายคนได้รับผลกระทบทางอาชีพ ประสบปัญหาเศรษฐกิจทางการเงิน อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพใจ ที่จะนำไปสู้ภาวะเครียด ซึมเศร้า หรือหมดไฟ นานวันเข้าส่งผลออกมาทางร่างกายได้

จะดีกว่าถ้าเราได้มาสำรวจเรียนรู้ ทดสอบสุขภาพจิตของตนเอง ผ่าน แบบทดสอบสุขภาพจิต เพื่อรู้ตัวเร็วจะได้ปรับตัว เรียนรู้ ตัวเองได้ทัน โดย The Thaiger ของแนะนำ เว็บไซต์แบบทดสอบสุขภาพจิต ของ Metal health Check-in ที่สร้างขึ้นเพื่อ เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น

นอกจากนี้ ยังคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ

S : Stress (เครียด)

B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)

S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)

D : Depression (ซึมเศร้า)

ซึ่งเมื่อทำการประเมินเสร็จ สิ่งที่เราประเมินจะบอกได้เมื่อต้นว่าเรามีภาวะเครียดแค่ไหน หมดไฟหรือไม่ มีความเสี่ยงจะฆ่าตัวตาย หรือมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ โดยแบบทดสอบคำถามที่ถาม จะเป็นลักษณะที่สามารถวัดได้ทางร่างกาย เช่น สมาธิสั้น ไม่มีสมาธิจดจ่อ วิตกกังวล นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน ซึ่งอาการเหล่านี้ ระดับความถี่ในการเกิดก็จะช่วยคัดกรองได้

ทำแบบทดสอบสุขภาพจิต คลิกที่นี่ MENTAL HEALTH CHECK IN ตรวจเช็คสุขภาพใจ (dmh.go.th) บาคาร่าออนไลน์